ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθυντής:                             Αναστασιάδης Αναστάσιος

Εκπαιδευτικοί:  Α΄τάξη:  Μαρία Παπαλεξίου

Β΄ τάξη:   Μαρία Τσιατάκη

Γ΄τάξη:    Αθηνά Χαραλαμπίδου

Δ΄ τάξη:     Σταύρος Σαφράνογλου

Ε΄ τάξη:   Γεσθημανή Κούφτα

ΣΤ΄τάξη:    Αναστάσιος Αναστασιάδης

 

Γυμναστής:  Τοπάλης Γεώργιος

Αγγλικών:      Κυριακίδου    Αικατερίνη

Ειδικής Αγωγής:

Πληροφορικής: Γκουλιάβα Νικολέτα

 

 

 

 

Άλλος ένας ιστότοπος WordPress